15 maart 2017

Nieuwe projectgroep voor wenkend toekomstperspectief natuur

Het Schelde-estuarium is een van de meest natuurlijke estuaria in West-Europa en een erkend Natura 2000-gebied. Het estuarium staat echter onder druk door menselijke ingrepen. Een eenduidig oordeel formuleren over de huidige toestand en ontwikkeling is lastig. De VNSC wil samen met stakeholders een systeemanalyse uitvoeren om een betere en breed geaccepteerde kennisbasis te creëren voor een langetermijnperspectief op het versterken van de veerkracht van de natuur.

Kaart van de Westerschelde, met aantekeningen en post-its erbij.
Foto: Pantarein

“We hebben het vandaag niet over maatregelen”, zegt Vincent Klap, beleidsmedewerker van de Provincie Zeeland en Nederlands projectleider van de gloednieuwe projectgroep Langetermijnperspectief Natuur, kortweg LTP-N. Het is 22 februari en Vincent maakt samen met zijn Vlaamse collega Jannie Dhondt een dertigtal stakeholders, van de Schelderaad en daarbuiten, warm voor de tweede workshop van de projectgroep. “De bedoeling van het hele project is om samen te verkennen hoe de natuur van het estuarium ervoor staat en op basis daarvan voorstellen uit te werken waarmee de veerkracht van de natuur voor de komende decennia versterkt kan worden. Gedeelde kennis vormt daarbij een cruciaal aspect, vandaar dat we een proces van joint fact finding willen doorlopen. We willen het met andere woorden eerst eens raken over de feiten, om er daarna pas conclusies uit te trekken. En dat proces mag best wat tijd in beslag nemen.”

Open vizier

Op de workshop zijn havenbedrijven, landbouworganisaties, waterbeheerders, natuurorganisaties en overheden aanwezig. De stakeholders beginnen met open vizier aan het traject. “Stakeholders willen graag gehoord worden en hebben hun eigen visie op natuur”, zegt Ytsen Deelstra van adviesbureau Wing, die de workshop als procesbegeleider ondersteunt. “Maar ze hebben ook aandacht voor de opvattingen van anderen. Bovendien bestaat de consensus dat een langetermijnperspectief voor natuur het werk is van stakeholders, overheden én experts samen. De wetenschappelijke basis wordt geleverd door ecologen, de analyse en vertaling daarvan in een langetermijnperspectief voor de natuur gebeurt door de VNSC, in directe samenspraak met de stakeholders.”

Drie thema’s

Tijdens de workshop van 22 februari mogen de stakeholders hun rol meteen vervullen. In interactieve sessies gaan ze in discussie over de scope van drie thema’s: centrale natuurthema’s, geografische afbakening en procesontwerp. “Een gezond en veerkrachtig ecosysteem, dat is de uitdaging”, vertelt Eelco Hoogendam van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, die de sessie over natuurthema’s begeleidt. “In de sessie zoeken we uit wat dat inhoudt. We hebben het dan onder meer over een voedselweb in balans, vogels, het meergeulige karakter van de Westerschelde, de uitdagingen op vlak van troebelheid en het belang van onderwaterleven.” Veel van die thema’s zijn belangrijk voor Westerschelde én Zeeschelde. Ronald Lanters van adviesbureau Wing: “In de sessie over geografische afbakening stelden we vast dat we voor de joint fact finding over de toestand van de natuur, primair uitgaan van de huidige begrenzing van het estuarium. We richten ons dus niet op de natuur aan de landzijde van de dijken.”

Samen aan de slag

Ytsen Deelstra: “Alle thema’s bespreken vergt een intensief en interactief proces. Dat bleek ook uit de sessie over het procesontwerp. De VNSC is opdrachtgever voor het langetermijnperspectief. De projectgroep is opdrachtnemer en staat voor de uitdaging om samen met de stakeholders, experts en (andere) overheden open en proactief het gesprek aan te gaan en zo gezamenlijk te werken aan een wenkend langetermijnperspectief voor de natuur in het estuarium.”