09 maart 2017

Werken Zwin volgens planning

De uitbreiding van het Zwin zit helemaal op schema. De werken zouden in 2019 afgerond moeten zijn.

Een goed jaar geleden gingen de uitbreidingswerken in het Zwin van start. Ondertussen verloopt alles nog altijd helemaal volgens de planning. Dat betekent dat het vernieuwde Zwin in 2019 de deuren zou moeten kunnen openen.

Geul verdiept en verbreed

De Zwingeul is inmiddels verdiept en verbreed. Die maatregel was nodig om de verzanding van het Zwin tegen te gaan. Het afgegraven zand wordt gebruikt voor de nieuwe dijk.

Pompgebouw

Daarnaast zijn de werken aan het pompgebouw in volle gang. Met dat pompgebouw wordt eventuele verzilting een halt toegeroepen en verbetert de waterhuishouding in de Oostkustpolder.