15 maart 2017

Oorlogsverleden komt aan de oppervlakte in het Zwin

Het Zwin is voor velen de ideale plek om uit te waaien en tot rust te komen. Maar het was er niet altijd ‘pais en vree’. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers er het schietpunt ‘Stützpunkt Flugplatz’ op. Een archeologisch onderzoek in het kader van de uitbreidingswerken van het natuurgebied brengt enkele opvallende vondsten aan het licht.

Een bunker blootgelegd in een zanderig gebied.
Foto: bunker in het Zwin, Departement Mobiliteit en Openbare werken, afdeling KUST

Al sinds augustus 2016 wordt er volop gegraven in het Zwin. De werken passen in de uitbreidingsplannen voor het natuurgebied. Om het Zwin te beschermen tegen verzanding komt er 120 hectare extra natuur bij. In het kader van de graafwerken is er onlangs een archeologisch onderzoek afgerond. En dat was geen overbodige luxe: in de Tweede Wereldoorlog vormde het Zwin het decor van de Atlantikwall. De Duitse bezetter had pal in het natuurgebied het ‘Stützpunkt Flugplatz’ neergepoot, een schietpunt waarmee men de geallieerden op afstand wilde houden.

Bunkers en schuttersputten

Het schietpunt bestond uit een veertigtal bouwwerken en bevond zich aan de Belgische kant van het Zwin, op het uiteinde van de duingordel. Elias Van Quickelborne van de afdeling KUST van het Vlaamse Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) overziet de werken als projectleider: “We werken al sinds de start van de graafwerken nauw samen met archeologen. We legden vijf bunkers van het voormalige Stützpunkt bloot. En dat is niet alles: we stuitten ook op een geschutsplatform, drie betonnen mortierstellingen, zo’n twaalf bakstenen structuren, drie constructies uit snelbouwstenen en een betonnen structuur waarvan de functie onduidelijk is. Bovendien ontdekten we een zestal ovalen schuttersputjes.”

Vondsten tentoongesteld

Het is geen verrassing dat de opgravingen ook heel wat oorlogsmunitie blootlegden. Die wordt verwijderd in samenwerking met de Belgische Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO). Elias Van Quickelborne: “Alle archeologische vondsten worden geïnventariseerd en vervolgens verwijderd. Op termijn willen we ze tentoonstellen in het Zwin Natuur Park. Er komt ook een rapport met onze bevindingen.”

Meer informatie over de uitbreiding van het Zwin vind je op de website van Zwin.