15 maart 2017

Capaciteitsstudie in rechte lijn naar aanbesteding

Varen er steeds meer en steeds grotere schepen de Schelde op? En zo ja: hoe kunnen wij daar het best mee omgaan? De Capaciteitsstudie Schelde moet uitkomst bieden. Na een grondige voorbereiding kan de studie dit jaar worden aanbesteed.

Groot schip met rode, gele en zwarte delen.
Foto: Anita Eijlers

Het vaarverkeer op de Schelde is vandaag al druk, maar mogelijk komen er nog meer schepen bij. Bovendien neemt hun tonnage alleen maar toe. Reden genoeg voor de VNSC en de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheepvaart (PC) om de capaciteit van de vaarweg grondig te bestuderen. Een erg ingewikkelde oefening, die zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Sofie Verheyen, Vlaams projectleider: “De voorbije jaren hebben we de studie grondig voorbereid. We stoomden een plan van aanpak klaar en zetten een projectstructuur op poten: het kernteam bereidt de besluiten over de Capaciteitsstudie voor en de Begeleidingscommissie, waarin stakeholders hun belangen kunnen verdedigen, draagt zorg voor de dagelijkse opvolging van de studies. Tot slot zorgt de onafhankelijke reviewcommissie ervoor dat het onderzoek en alle aspecten die daarmee te maken hebben wetenschappelijk correct worden uitgevoerd.”

Knelpunten en oplossingen

Vandaag is de Capaciteitsstudie klaar voor de volgende stap. Eric Luca, projectleider aan Nederlandse kant: “In het najaar van 2016 lanceerden we een Europese aanbesteding. Vier (combinaties van) geïnteresseerde partijen dienden een voorstel in. We bestuderen hun voorstellen en pikken er de geschikte kandidaat uit. We zijn op zoek naar een ervaren bureau dat aan de slag kan met een solide modelinstrumentarium. De bedoeling is dat het bureau de capaciteit van de vaarweg vandaag, in 2035 en in 2050 berekent. Daarna bekijken we of er knelpunten optreden. Als dat het geval is, breekt er een nieuwe fase aan in de studie: we zoeken dan in eerste instantie met nautische ingrepen naar oplossingen. Pas als die niets zouden opleveren, bekijken we of infrastructurele ingrepen nodig zijn.”

Transporteconomische studie

De aanbesteding van de Capaciteitsstudie Schelde is gepland voor het voorjaar. Sofie Verheyen: “Onze toekomstige partner kan aan de slag met een heleboel nuttige informatie. In de aanloop naar de eigenlijke Capaciteitsstudie laten we ook een transporteconomische studie uitvoeren. Dat gebeurt door studiebureau Rebel. Zij maken een historische analyse van de overslag en de scheepsontwikkelingen in de Scheldehavens voor de periode van 2009 tot en met 2016. Die informatie gebruiken ze om verschillende toekomstscenario’s vorm te geven. Bijvoorbeeld de manier waarop goederenstromen verkeersstromen worden, en wat dat concreet betekent voor de scheepsvloot in het Scheldegebied.”

Kwaliteit eerst

Volgens de huidige planning gaat de Capaciteitsstudie begin juni van start. Eric Luca: “Onze prioriteit is een kwaliteitsvolle studie. We hechten er dus veel belang aan dat alles bijzonder zorgvuldig gebeurt. Daarom nemen we de nodige tijd om de studie tot een goed einde te brengen.”