06 januari 2017

Sigmaplan: Aanleg ringdijk Hamme gestart

In Hamme zijn de werken van start gegaan aan een nieuw overstromingsgebied en een ringdijk in het kader van het Sigmaplan. Die moeten de omliggende gemeentes beschermen tegen wateroverlast.

De gemeenten rond Hamme hebben vaak te kampen met overstromingen. Het nieuwe overstromingsgebied in het gloednieuwe Sigmagebied Wal-Zwijn, in de bocht van de Schelde in Kastel, moet daar verandering in brengen. Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal bouwt er een nieuwe ringdijk. Het gebied binnen de ringdijk wordt overstromingsgebied.

Stormtij

Het overstromingsgebied treedt in werking bij stormtij, als springtij en een noordwesterstorm samenkomen. Overtollig rivierwater loopt over een overloopdijk het overstromingsgebied binnen en wordt daar vastgehouden totdat het waterpeil in de Schelde voldoende gezakt is om terug te stromen. Groot Schoor, een stuk van het overstromingsgebied wordt blootgesteld aan de getijden. Daardoor krijgt zeldzame getijdenatuur, met slikken en schorren, er alle kansen.

Werken tot eind 2017

Al in maart 2016 werd begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de ringdijk. Ondertussen zijn ook de grondwerken gestart. Die gebeuren zand dat uit de Durme werd gehaald. Eind 2017 moeten de werken klaar zijn.