14 december 2016

Plaquette Betonprijs krijgt ereplaats in Lange Neel

De radartoren op Neeltje Jans moet het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens in goede banen helpen leiden. Zowel Nederlandse als Vlaamse verkeersleiders zullen de radarbeelden van de nieuwe toren gebruiken.

Groep mensen poseert op de trap van radartoren Lange Neel
Foto: Patrick van Iersel

De bouw van de Lange Neel was geen lachertje. De naaldvormige toren is 115 meter hoog en heeft een buitendiameter van 5,90 meter. Aan de bovenkant wordt hij geleidelijk breder om ruimte te creëren voor technische installaties. Verticale cannelures (verdiepte groeven) met een antracietkleur versterken de slanke vorm en stoere uitstraling van de toren. Aannemer BESIX haalde alles uit de kast om vervormingen aan de top te voorkomen, zodat de radar stabiel staat. Omdat het ontwerp honderd jaar moet blijven staan, moest het bouwproces aan zeer hoge eisen voldoen.

Eén met omgeving

Toen de radartoren eind 2015 de Betonprijs voor Constructief Ontwerp in de wacht sleepte, was dat voor alle partners een opsteker. “De radartoren staat op een unieke locatie en heeft een heel bijzonder ontwerp”, zegt omgevingsmanager Patrick van Iersel. “We vonden het belangrijk dat de vorm van de toren zou aansluiten bij de omgeving van Neeltje Jans. Vlakbij zie je onder meer de Oosterscheldekering en het Topshuis, waar de bediening van de Oosterscheldekering gebeurt. Architectenbureau Quist Wintermans Architekten maakte het ontwerp voor de buitenzijde en aannemer BESIX werkte het project verder uit. We zijn heel tevreden met het resultaat.”

Officiële uitreiking

De Betonprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten die beton op een bijzondere wijze gebruiken. De jury nomineerde de Lange Neel vanwege zijn innovatieve vormgeving met het oog op vervormingen en stabiliteit. Op 26 oktober 2016, bij de officiële oplevering van de toren, mocht het projectteam de plaquette van de Betonprijs officieel in ontvangst nemen. Die krijgt een ereplaats hoog in de toren. Ook Nettie Zwaan en Huib Konings, die de Lange Neel zijn naam gaven, mochten van het uitzicht komen genieten. De Schelderadartoren op Neeltje Jans is een project van Rijkswaterstaat en het Vlaamse Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.