16 november 2016

Flexibel storten in de schijnwerpers

Om de havens langs de Westerschelde bereikbaar te houden, wordt er elk jaar heel wat gebaggerd. Die baggerspecie wordt teruggestort volgens de methode van flexibel storten. De PZC richtte een blik op de strategie en op vijf nieuwe stortlocaties.

De PZC wijdde op 14 november een artikel bij de methode van flexibel storten. De projectgroep flexibel storten bepaalt de stortstrategie en legt vast op welke plekken er gestort mag worden, met aandacht voor de natuur en het ecosysteem van de Westerschelde.

Nieuwe stortplekken

De projectgroep flexibel storten heeft in de Westerschelde vijf nieuwe stortplekkenĀ uitgekozen als aanvulling op de reeds bestaande locaties. Daar worden nu proefstortingen gehouden om te kijken of de locaties geschikt zijn voor stortingen in de toekomst.