03 oktober 2016

Wilgenmatten in Schelde gaan aanzanding tegen

In de Boven-Zeeschelde moet heel wat gebaggerd worden om de vaargeul bevaarbaar te houden. In de bocht van Uitbergen in Oost-Vlaanderen legt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wilgenmatten om de verzanding op natuurlijke wijze tegen te gaan.

De baggerwerken in de Boven-Zeeschelde zijn noodzakelijk om de bevaarbaarheid te garanderen, maar ze zijn niet goedkoop. Daarom onderzoekt W&Z nu of de aanzanding van de vaargeul niet kan worden tegengegaan, waardoor er minder baggerwerken nodig zijn. In de bocht van Uitbergen vindt een eerste proefproject plaats.

Wilgenmatten

Tot 7 oktober worden 21 wilgenmatten van 20×30 meter de rivier opgetrokken en met behulp van stenen op de rivierbodem geplaatst. Met de matten hoopt W&Z de aanzanding van de binnenbocht en de erosie van de buitenbocht tegen te gaan.

Zodra de matten op hun plaats liggen, wordt gestart met monitoring. Als het project succesvol is, kan het ook gebruikt worden in andere bochten van de Schelde waar er zich gelijkaardige problemen voordoen. Het project maakt deel uit van het Integraal Plan Boven-Zeeschelde en krijgt Europese steun.

Omleiding

De werken duren nog tot eind oktober. Tijdens die periode zal de Scheldedijk langs het overstromingsgebied Paardeweide afgesloten zijn voor het verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen de omleiding volgen.