21 september 2016

Strekdammen worden aangelegd op Westerschelde

Op de vooroevers van de Westerschelde, bij Baalhoek en Knuitershoek, worden vijf strekdammen aangelegd. Belangstellenden kunnen de werken van dichtbij volgen tijdens de kijkdagen.

Een rood schip in de verte, voor de kustlijn.
Foto: Provincie Zeeland

Om de natuur in de Westerschelde te beschermen, zette Nederland het ambitieuze natuurherstelprogramma Westerschelde op. Daarbij worden ook de buitendijkse gebieden Baalhoek en Knuitershoek onder handen genomen.

Stroomsnelheid verlagen

Door erosie is de voedselrijke sliblaag in de twee gebieden weggespoeld. Daardoor blijft alleen een voedselarme veenbank over. Door strekdammen aan te leggen wordt de stroomsnelheid van het water verlaagd. Zo blijft er slib achter. Op tien jaar tijd ontstaat zo een droogvallend slik met ondiep water dat krioelt van het bodemleven, een paradijs voor foeragerende steltlopers.

Vijf strekdammen

Grond-, weg en waterbouwer Martens en Van Oord werkt momenteel aan vijf strekdammen. Eind oktober moet het eerste deel van het materiaal aangevoerd en aangelegd zijn. Van november tot april liggen de werken even stil, om vogels de kans te geven te overwinteren en voedsel te zoeken. In april volgt de tweede laag stenen.

Kijkdagen

Op 21 september konden geïnteresseerden een eerste maal de aanleg van de strekdammen volgen. Op zaterdag 8 oktober, tussen 13.30u en 15.30u, vindt een tweede kijkdag plaats.

Zin om een kijkje bij de werken te nemen? Alle informatie vindt u op de website van Provincie Zeeland.