19 september 2016

Zwin Natuurpark verwelkomt 55.000ste bezoeker

In juni opende het vernieuwde Zwin Natuurpark zijn deuren. Vier maanden later mocht het park al zijn 55.000ste bezoeker verwelkomen.

De eer kwam toe aan het Nederlandse echtpaar Henk en Anne-Marie Pellikaan. Zij werden in de bloemetjes gezet en mochten gratis het park bezoeken.

Volledig vernieuwd

Het Zwin was twee jaar lang gesloten voor renovaties. Maar op 10 juni ging het park weer open voor het publiek, met een volledig vernieuwde infrastructuur, een kijkcentrum en zeven themahutten. In juni trok het park al 3000 bezoekers per week. In de zomer was het park elke dag open, goed voor 5000 bezoekers per week.

Veilig en natuurlijk

Om het Zwin tegen verzanding te behoeden en de natuur meer ruimte te geven, krijgt het gebied er 120 hectare bij. De werken gingen een half jaar geleden van start en zijn momenteel volop aan de gang. Door de uitbreiding wordt het Zwin groter en waardevoller en zal het achterland beter beschermd worden tegen overstromingen.