26 september 2016

Wolhandkrab overspoelt Vlaanderen

Met vele tienduizenden banen ze zich een weg door Vlaanderen: wolhandkrabben, een Chinese krabbensoort die zich via de scheepvaart tot in Europa verspreid heeft. Vlaanderen werkt nu aan manieren om de dieren te vernietigen.

De krabben zijn intussen al in alle grote Vlaamse rivieren opgedoken. Meerdere keren per jaar verlaten ze het water en verspreiden zich met duizenden tegelijk doorheen het land. Zo dringen ze huizen, tuinen en zelfs de kerncentrale van Doel binnen. Bovendien veroorzaken de krabben gevaarlijke verkeerssituaties en zorgen doodgereden exemplaren voor heel wat geurhinder.

Wegvissen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wil de overlast inperken. Studies van experten hebben al uitgewezen dat het onbegonnen werk is om de krabben uit te roeien, dus zullen onderzoekers en medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Aarschot verschillende methodes uittesten om de krabben uit het water weg te vissen, bijvoorbeeld met fuiken en vallen.

In China staan de krabben bekend als een delicatesse, maar op de Vlaamse borden zullen ze niet snel te vinden zijn. De schaaldieren bevatten daarvoor immers te veel parasieten.