16 september 2016

Ministers en natuurliefhebbers bezoeken werf Zwin

In maart van dit jaar begon de uitbreiding van het Zwin. Op de Zwinvlakte zelf ging de eerste spade op 22 augustus in de grond. Onder meer de Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts en gedeputeerde Carla Schönknecht van de Provincie Zeeland tekenden present. Op 28 augustus kon ook het ruime publiek voor het eerst een kijkje nemen op de werf.

Een man en twee vrouwen poseren op een graafmachine
Foto: Ben Weyts, Joke Schauvliege en Carla Schönknecht, genomen door Regine Vanallemeersch

De uitbreidingswerken in het Zwin zijn al een half jaar bezig. Hannah Van Nieuwenhuyse, projectleider bij het Agentschap Natuur en Bos: “Tot nu toe werd er voornamelijk gewerkt buiten de Zwinvlakte. In augustus zijn we ook gestart met de werken op de Zwinvlakte zelf. De eerste spade ging de grond in op 22 augustus, vlak bij het vlonderpad die de Zwinvlakte met het strand verbindt.” Dat gebeurde in het bijzijn van de Vlaamse ministers Joke Schauvliege van Natuur en Omgeving en Ben Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken, gedeputeerde Carla Schönknecht van de Provincie Zeeland, dijkgraaf Antoine Wijffels van de Oostkustpolder, burgemeester van Sluis Annemiek Jetten en dijkgraaf Toine Poppelaars van het Waterschap Scheldestromen .

Groter, waardevoller, veiliger

De uitbreiding van het Zwin met 120 hectare is broodnodig om het gebied te behoeden voor verzanding en de natuur meer ruimte te geven. “Het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin zijn noodzakelijk om een duurzame toekomst te garanderen voor de slikken en schorren”, aldus Joke Schauvliege. Maar daar houdt het niet op. Ben Weyts: “Als onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid komt er ook een nieuwe dijk, die overstromingen vanuit de zee moet voorkomen. Het Zwin wordt dus niet alleen groter en waardevoller, maar dankzij de nieuwe dijk zal het achterland van het Zwin ook veiliger zijn.”

Achter de schermen

Buurtbewoners en bezoekers van het Zwin kunnen hinder ondervinden van de werken. Carla Schönknecht benadrukt daarom de noodzaak van het project: “Het Zwin is een uniek natuurgebied dat we moeten koesteren. Ik ben dan ook blij dat we nu een grote stap voorwaarts doen. Door de uitbreidingswerken behouden we het unieke Zwingebied, waar je de natuur kunt beleven en het samenspel tussen zee en land kunt ervaren.”

Bovendien krijgen alle geïnteresseerden de kans om een kijkje achter de schermen te nemen op de halfjaarlijkse werfwandelingen. De eerste vond plaats op 28 augustus. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur kregen een 75-tal gegadigden tekst en uitleg bij de uitbreiding van het Zwin. Monique Ekkebus, projectleider bij de Provincie Zeeland: “Een deel van de bezoekers kwam van de camping naast het Zwin. Zij volgen de werken letterlijk van op de eerste rij. We hebben hen een update gegeven over de stand van zaken sinds de start van de werken in maart en over de verdere planning.” Elias Van Quickelborne, projectleider en bouwheer bij de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: “Sindsdien zijn de interne werfwegen aangelegd en wordt de nieuwe dijk stelselmatig opgehoogd. Daarnaast maken we werk van een gloednieuw pompgebouw met vistrap. We graven in de Willem-Leopoldpolder ook de toekomstige nieuwe, verbrede Zwingeul af tot het vereiste niveau. Tegen april 2017 moeten de werken in de Zwinvlakte zelf afgerond zijn.”