02 september 2016

Nieuwe Sluis Terneuzen krijgt groen licht

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen mag van start gaan. Begin juli verklaarde de Raad van State alle beroepen tegen het Tracébesluit ongegrond. Naar verwachting kan de bouw eind 2017 definitief beginnen.

Eind februari 2016 stelde minister Melanie Schultz van Haegen het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vast. Zeven partijen dienden daarop een beroepsschrift in. Op 12 juli verklaarde de Raad van State alle beroepsschriften ongegrond. Daarmee kan de bouw van de Nieuwe Sluis definitief van start gaan. De nieuwe zeesluis zal grotere schepen doorlaten, een vlottere doorgang garanderen en de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen verbeteren: een goede economische boost voor het Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse hinterland.

Terreinvoorbereidingen

In mei 2016 ging de aanbesteding voor de sluis van start. Volgende zomer zal de aannemer voor de werken bekend gemaakt worden. Die aannemer kan dan eind 2017 aan de bouw van de sluis beginnen.

Intussen maakt het projectteam de terreinen volledig klaar voor de bouw. Er moeten onder meer gronden aangekocht worden op de Buitenhaven, de Schependijk en de Zeevaartdijk. Het heiproefonderzoek, waarbij getest werd hoe er kon geheid worden met zo weinig mogelijk geluids- en trillingshinder, is intussen afgerond. De resultaten waren positief: de heibaarheid van de grond is goed en de trillingen en het geluid blijven binnen de aanvaardbare normen. De bouw van de Nieuwe Sluis zal zo’n vijf jaar in beslag nemen. In 2022 kunnen de eerste schepen dus van de sluis gebruik maken.