31 augustus 2016

Werken op Zwinvlakte officieel van start

Op 22 augustus ging de eerste spade op de Zwinvlakte in de grond. Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer Vlaams minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege, minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse gedeputeerde van de provincie Zeeland Carla Schönknecht.

Het Zwin krijgt er 120 hectare bij om het gebied tegen verzanding te behoeden en de natuur meer ruimte te geven. De uitbreidingswerken gingen een half jaar geleden al van start. Eerst werd er voornamelijk gewerkt buiten de Zwinvlakte, maar sinds begin augustus is ook de vlakte zelf aan de beurt. De officiële eerste spade ging de grond in op 22 augustus, vlak bij de vlonder die de Zwinvlakte met het strand verbindt. Aan Vlaamse zijde tekenden onder meer de ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts present, aan Nederlandse kant de gedeputeerde van de provincie Zeeland Carla Schönknecht en de burgemeester van Sluis Annemiek Jetten.

Duurzame en veilige toekomst

“Het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin zijn noodzakelijk om een duurzame toekomst te garanderen voor de slikken en schorren”, verklaart minister Joke Schauvliege. Haar collega Ben Weyts vult aan: “Als onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid komt er ook een nieuwe dijk, die overstromingen vanuit zee moet voorkomen. Het Zwin wordt dus niet alleen groter en waardevoller, maar dankzij de nieuwe dijk zal het achterland van het Zwin ook veiliger zijn.”

Carla Schönknecht benadrukt de noodzaak van het project: “Het Zwin is een uniek natuurgebied dat we moeten koesteren. Ik ben dan ook blij dat we nu een grote stap voorwaarts maken. Door de uitbreidingswerken behouden we het unieke Zwingebied, waar je de natuur kunt beleven en het samenspel tussen zee en land kunt ervaren.”