20 augustus 2016

Schepen Westerschelde hoeven niet trager

Er komt geen snelheidsbeperking voor schepen op de Westerschelde. Dat heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen geantwoord op vragen in de Tweede Kamer.

De vragen kwamen er naar aanleiding van een discussie over het mogelijke gevaar als zeeschepen met een te hoge snelheid varen. Binnenschippers hebben daar al eerder over geklaagd. Nu zegt de minister dat er geen gevaar bestaat en dat een snelheidsbeperking er niet komt. Volgens haar is het belangrijk dat de grote schepen vaart kunnen houden om veilig te manoeuvreren op de Westerschelde, die erg sterke stromingen kent.

Nevenvaargeulen

De minister raadt schippers van zee- én binnenvaartschepen dan ook aan om continu goed uitkijken zodat de veiligheid gegarandeerd blijft. Bovendien kunnen binnenschippers gebruik maken van nevenvaargeulen. Het ministerie werkt ook een nieuw systeem uit om de risico’s beter in kaart te brengen.