12 augustus 2016

Onderhoudsbaggerwerken in Boven-Zeeschelde gestart

In augustus is Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) gestart met baggerwerken in de Boven-Zeeschelde, tussen de Gentse Ringvaart en de monding van het Zeekanaal in Bornem. De werken moeten de bevaarbaarheid van de rivier verbeteren en gebeuren met respect voor de natuur.

Dankzij de baggerwerken voorkomt W&Z dat bepaalde delen van de rivier verzanden en schepen er moeilijk kunnen passeren. De waterwegbeheerder gaat van start ter hoogte van Rupelmonde. Daarna komen de zones richting Gent een voor een aan de beurt. De werken vinden onder water plaats. Zo verstoren ze het uitzicht nauwelijks. Voor het volgende broedseizoen, midden maart 2017, moeten ze afgerond zijn.

Duurzaam beheerplan

Tot nu toe baggerde W&Z pas als er ondiepe plekken in de rivier werden vastgesteld. Bovendien werd er buiten de vaargeul gebaggerd om zand te winnen, met problemen voor de natuur tot gevolg. Met het Duurzaam Beheerplan wil W&Z daar verandering in brengen. Het Beheerplan stippelt de baggerwerken uit voor de komende twintig jaar. Dat is een duurzame aanpak die meer structuur brengt in de werken meer ruimte creƫert voor de natuur. Door aangepast materiaal te gebruiken en de planning af te stemmen, wil W&Z ook bij de huidige werken de natuur zoveel mogelijk sparen.

Pilootprojecten

Samen met de baggerwerken voert W&Z drie pilootprojecten uit om te onderzoeken hoe de omvang en de frequentie van de baggerwerken beperkt kan worden. In Uitbergen en Wichelen verplaatst W&Z aanzanding van de binnenbocht naar diepere delen in de buitenbocht. Zo slibben de binnenbochten minder snel aan en moet er minder worden gebaggerd. In de zone Baasrode wordt een deel van de rivier opgehoogd. Daardoor ontstaat ecologisch waardevol watergebied.

Integraal Plan

Om de natuur in de Boven-Zeeschelde verder te beschermen en ook de veiligheid en toegankelijkheid van de rivier te garanderen, werkt W&Z aan het Integraal Plan Boven-Zeeschelde. Dat plan volgt de weg van het Duurzaam Beheerplan. Eerst onderzoeken wetenschappers de werking van de Boven-Zeeschelde nauwkeurig. Welke impact zullen ingrepen in de toekomst hebben? En wat is er nodig om de Boven-Zeeschelde duurzaam in te richten en te beheren?

Daarna wil W&Z de Boven-Zeeschelde opnieuw inrichten volgens de integrale visie die uit het onderzoek voortvloeit. Zo worden alle functies van de rivier duurzaam met elkaar verenigd: veiligheid, natuur, bevaarbaarheid en recreatie. Het Integraal Plan zal tegen 2018 afgerond zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de zones waarin de baggerwerken worden uitgevoerd. Op de website van W&Z kunt u terecht voor meer informatie over elke zone.