17 juni 2016

Europa geeft grenspark Groot-Saeftinghe duwtje in de rug

Met zijn 4700 hectare getijdennatuur wordt het Grenspark Groot-Saeftinghe het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa. Interreg Vlaanderen-Nederland heeft 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor de natuur in en rond het unieke gebied.

Luchtfoto van natuur, polders en de Westerschelde
Foto: ANB

In de Scheldeverdragen van 2005 spraken Nederland en Vlaanderen af om de Schelde meer ruimte te geven in het grensgebied. Het resultaat is onder meer het Grenspark Groot-Saeftinghe. Nederland en Vlaanderen staan beide een stuk grond af aan de rivier. In de Hedwigepolder in Nederland en de Prosperpolder in Vlaanderen kan het getij weer zijn gang gaan, goed voor 465 hectare nieuwe estuariene natuur. Samen met het Verdronken Land van Saeftinghe en de andere gerealiseerde en nog te realiseren natuurgebieden in Vlaanderen ontstaat zo het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa, met wel 4000 hectare getijdennatuur. Zo’n uitgestrekte, aaneengesloten natuur is bovendien ecologisch veel waardevoller dan kleine, afzonderlijke gebieden.

Kiekendief

Dankzij zijn grensoverschrijdende karakter is dit Grenspark Groot-Saeftinghe de ideale kandidaat voor Interreg Vlaanderen-Nederland. De organisatie subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme en groene groei en verleende de goedkeuring voor een bijdrage van 1,4 miljoen euro aan het natuurgebied, de helft van het totale kostenplaatje. Daarmee zijn gedurende drie jaar bijkomende natuurmaatregelen mogelijk. Projectleider Richard Rozemeijer van Provincie Zeeland: “We geven onder andere de dieren in het gebied de kans om het achterland te bereiken, bijvoorbeeld met vispassages. Zo kunnen vissen, zoals palingen, de polders in. Ook zorgen we voor meer voedsel en broedgebieden voor de kiekendief. Die is erg populair bij bezoekers, maar de laatste tijd gaat het minder goed met de vogel. Daar kan het nieuwe gebied verandering in brengen.”

Daarnaast komen er een toren, een bunker en kasten voor vleermuizen en krijgt het park nog een heleboel andere landschapselementen. Vlaanderen gaat de Nieuw Arenbergpolder inrichten en Nederland neemt de bouw van een vogeleiland op de Platen van Valkenisse voor zijn rekening. “Maar het is één groot ecosysteem. De natuur kent geen grenzen, dus wij ook niet”, aldus Richard Rozemeijer.

Overheid, bewoners en organisaties werken samen

Een speciale, nog te ontwikkelen Vlaams-Nederlandse samenwerkingsentiteit zal het nieuwe grenspark besturen. De organisatie – die voorlopig nog naamloos is – krijgt in de komende drie jaar vorm. Het Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerkingsverband Linieland van Waas en Hulst, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Antwerpen Noord, Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Vlaamse Landmaatschappij, het Havenbedrijf Antwerpen NV, Waterwegen en Zeekanaal NV en Provincie Zeeland zullen al deel uitmaken van de nieuwe entiteit. Daarnaast staat ze open voor alle geïnteresseerde partijen in het gebied. Richard Rozemeijer: “Samen met de betrokken organisaties, ondernemers en bewoners bestuderen we welke samenwerking we kunnen uitbouwen om al die natuur duurzaam te beheren en meerwaarden te creëren voor inwoners en bezoekers. Wandelroutes, bed and breakfasts, recreatiemogelijkheden, noem maar op. We werken naar een succesvol grenspark dat zowel de natuur als de lokale economie stimuleert.”