17 juni 2016

Aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen gaat van start

Op 29 februari heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit vastgesteld voor de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Met de Nieuwe Sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en kunnen schepen tot 120.000 ton het achterland bereiken. Die schepen passen nog net binnen het nieuwe Panamax-formaat, het grootste formaat van schepen die door de sluizen van het Panamakanaal kunnen varen. Intussen is ook de aanbestedingsprocedure voor de Nieuwe Sluis gestart.

Groot, blauw-wit schip dat in een sluis vaart.
Foto: Mark Neelemans Fotografie

In februari 2015 tekenden de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts het verdrag voor de aanleg van de Nieuwe Sluis. Met de Nieuwe Sluis verbetert de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en kunnen schepen tot 120.000 ton het achterland bereiken.

Tracébesluit

Voor de precieze opbouw en ligging van de Nieuwe Sluis werden drie varianten vergeleken. Bouwstenen uit die drie varianten maakten deel uit van de voorkeursvariant. Die werd meegenomen in het ontwerptracébesluit en na enkele aanpassingen op 29 februari 2016 vastgelegd in het Tracébesluit en ondertekend door minister Schultz van Haegen. Het besluit lag ter inzage van 15 maart tot 25 april. Willem Vuylsteke, manager Projectbeheersing van het projectteam Nieuwe Sluis: “Er werden zeven beroepen tegen het besluit ingediend. Intussen hebben we op vraag van de Raad van State verweer gevoerd en binnen een half jaar volgt de zitting van de Raad over die beroepen.”

Aanbestedingsprocedure

Intussen heeft minister Schultz van Haegen ook het uitvoeringsbesluit ondertekend. Daarmee geeft ze de toestemming om aan de realisatie van de Nieuwe Sluis te beginnen. Op 25 mei 2016 ging de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de Nieuwe Sluis van start. Willem Vuylsteke: “Nog tot 8 juli kunnen geïnteresseerden hun belangstelling kenbaar maken. Daarna volgen twee dialoogfasen met de geselecteerde partijen. Dat zal bijna een jaar in beslag nemen. Tijdens die fasen kunnen we nog wijzigingen aan het ontwerp aanbrengen op basis van het oordeel van de Raad van State, mocht dat nodig blijken. Als de dialoogfasen afgerond zijn, maken de overblijvende partijen hun aanbieding op. In de tweede helft van 2017 wordt de opdracht gegund en kan de bouwer aan zijn taak beginnen.”