08 juni 2016

Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

De Nederlandse overheid mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. Dankzij de ontpoldering wordt 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied.

Vlaanderen en Nederland spraken in 2005 af dat de Hedwigepolder ontpolderd moest worden om meer ruimte te geven aan estuariene natuur. In totaal gaat het om 465 hectare, waarvan 295 op Nederlands grondgebied. Dat gebied zal deel uitmaken van een groot, grensoverschrijdend landschapspark.

De ontpolderingsplannen stuitten op verzet, onder meer van Géry De Cloedt, eigenaar van de Hedwigepolder. Het bezwaar dat hij maakte is door de rechtbank in Middelburg niet ontvankelijk verklaard.