14 april 2016

Kwelvoorziening Perkpolder overtreft verwachtingen

In de zomer van 2015 werd een bres gemaakt in de polder van Perkpolder. Het doel: een nieuw buitendijks natuurgebied aanleggen met 75 hectare schorren en slikken. Voor de landbouwers werd er een kwelvoorziening ingericht. De resultaten zijn positief.

Sinds het Scheldewater twee maal per dag het voormalige poldergebied instroomt, is er meer kans dat de landbouwgronden in de buurt in aanraking komen met zout water. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de landbouwactiviteit. Daarom ontwikkelde Rijkswaterstaat in samenwerking met Deltares een kwelvoorziening.

Monitoring

Die kwelvoorziening wordt nauwkeurig opgevolgd. Uit de monitoring blijkt dat de druk van het zoute water zelfs meer verlaagd wordt dan oorspronkelijk gepland.