06 april 2016

Uitbreiding Zwin van start gegaan

Twee weken geleden gingen de werken voor de uitbreiding van het Zwin van start. Tegen het voorjaar van 2019 moet de uitbreiding van 120 hectare afgerond zijn.

De werkzaamheden zullen in acht verschillende fasen verlopen en drie jaar duren. De werken die nu worden uitgevoerd, vinden plaats in de Willem-Leopoldpolder op Nederlands grondgebied.

Waterkerende dijk

In de huidige fase wordt de vegetatie in de polder verwijderd. Daarna volgen voorbereidende werken voor de aanleg van de waterkerende dijk en het uitgraven van de centrale geul in het uitbreidingsgebied. Dan worden er ook broedvogeleilanden en begrazingsgebieden aangelegd. Sinds 2013 grazen Limousinrunderen al delen van het Zwin af om de bedekking van strandkweek te verminderen en schorrenvegetatie de kans te geven zich te herstellen. Om meer zeewater het Zwin te laten binnenstromen, zal in een latere fase ook de duin ter hoogte van de monding worden afgegraven.

De werken moeten tegen 2019 afgerond zijn. Deze zomer opent het nieuwe bezoekerscentrum al zijn deuren.