01 april 2016

Oude kustkaarten komen tot leven in online archief

Wie onderzoek doet naar de ontwikkelingen van de kustzone is gebaat bij nauwkeurige data en goed historisch materiaal. Met het gloednieuwe online archief HisGISKust is cartografisch materiaal uit de 16de tot en met de 18de eeuw voor iedereen binnen handbereik.

HisGISKust is een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Cultuurbibliotheek Brugge en kreeg subsidies van de Provincie West-Vlaanderen. Het online archief ontsluit historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw met informatie over de Belgische kustzone en het mondingsgebied van de Schelde (inclusief het grensgebied). Maar het platform biedt meer dan een digitale reproductie van het cartografische materiaal. De kaarten zijn verrijkt met nuttige metadata, zodat ze gemakkelijk vergeleken kunnen worden.

Zo zijn de kaarten gegeorefereerd en werd de geometrische nauwkeurigheid ervan geanalyseerd. En er is meer: wie wil kan ook op het platform terecht voor meer informatie over cartografen en toponiemen. Time-lapsefilmpjes geven dan weer inkijk in de evolutie van de kustzone.

Het platform zal in de toekomst nog uitgebreid worden. Zo is het de bedoeling om ook kaarten uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw op te nemen. Alle partners die kaartmateriaal met correcte bronvermelding hebben, mogen zich aanbieden bij het VLIZ.

Zelf een kijkje nemen? Bezoek de website van HisGISKust.