Scheldesymposium 2018

Hoe staat het met het Schelde-estuarium anno 2018? Welke ontwikkelingen zien we op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor het dagelijks beheer en het (toekomstig) beleid van het Schelde-estuarium?

De resultaten die voortkomen uit het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst en de 6-jaarlijkse evaluatie van de toestand en het functioneren van het Schelde-estuarium (T2015) geven antwoorden op deze vragen. Deze nieuwe feiten, cijfers en inzichten vormen de basis om samen verder te bouwen aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium. Dat is het thema van het Scheldesymposium 2018 wat wordt gehouden op donderdag 22 november in Antwerpen.

Programma

Na een warm ontvangst openen we het Scheldesymposium met een centrale presentatie over de belangrijkste uitkomsten van de Agenda voor de Toekomst en de T2015. Daarna zijn er drie rondes van break-out sessies waarbij dieper wordt ingegaan op de thema's. Bij elk thema is er ruimte om vragen te stellen aan de experts. Je kunt kiezen uit de volgende sessies:

Stortstrategie en sedimentbeheer

Een stortstrategie gericht op het behoud van sediment in het systeem. Dat is één van de uitgangspunten bij het (morfologische) beheer van het Schelde-estuarium. In deze sessie hoor je waarom en hoe dit in de praktijk vorm gegeven wordt.

Slib

Het onderzoek voor de Agenda voor de Toekomst leert ons dat de slibconcentraties (troebelheid) tijdens drogere periodes in het Schelde-estuarium toenemen. Tijdens deze sessie zoomen we in op wat we daar vanuit beheer mee kunnen en moeten doen.

T2015: resultaten natuur

De zesjaarlijkse toestandsevaluatie, de T2015, is afgerond. Hoog tijd om je op de hoogte te brengen van de resultaten van de evaluatie. Hoe staat het ervoor met de leefgebieden, fauna en flora? De voornaamste conclusies worden toegelicht in deze sessie.

Procesaanpak Langetermijnperspectief natuur (LTP-N)

Samen de toestand en ontwikkeling van de natuur in het Schelde-estuarium op hoofdpunten onder woorden brengen in een systeemanalyse, dat is waar het ‘Langetermijnperspectief Natuur’ (LTP-N) om draait. Dat gebeurt door met een brede groep stakeholders over dit onderwerp na te denken, te praten en te leren. Tijdens deze sessie delen betrokkenen bij dit traject hun ervaringen en krijg je een beeld van hoe de VNSC invulling geeft aan participatie met haar stakeholders. De sessie gaat niet over de inhoud van de systeemanalyse, omdat die nog niet is afgerond.

Een complexe Scheldemonding onder druk van een snellere zeespiegelstijging

In deze sessie nemen wij je in vogelvlucht mee in de historische evolutie van de zeebodem van de afgelopen eeuwen. We lichten toe wat hiervan de gevolgen zijn voor de sedimentvoorraden en de ontwikkeling van het getij. Ook leggen we de link met het kustveiligheidsbeleid, onder andere in relatie tot de klimaatverandering.

Middagprogramma

Het Schelde-estuarium is één van de meest bemeten en onderzochte estuaria ter wereld.Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Nederland, diverse onderzoeksinstellingen en studiebureaus zijn hierbij betrokken. Tijdens dit middagprogramma informeren wij je over de belangrijkste resultaten van een selectie van onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Aangezien kruisbestuiving tussen de verschillende functies cruciaal is, is gekozen voor een centrale sessie, zodat de verschillende topics (waterbeweging, morfologie, slib, ecologische functioneren, fauna en flora) voor iedereen aan bod komen. De resultaten worden gebracht in de vorm van zowel kort en krachtige als iets langere presentaties. Aan het einde van elke sessie is ruimte voor vragen vanuit het publiek.

Het wetenschappelijk middagprogramma is een optioneel en aanvullend onderdeel op het Scheldesymposium. Deze middag is bedoeld voor iedereen die graag wil weten welke onderzoeken, feiten en cijfers ten grondslag liggen aan de conclusies die tijdens het ochtendprogramma aan bod
komen.

Praktische informatie

Wanneer?

Donderdag 22 november 2018 van 9.00 tot 14.00 uur.
Optioneel middagprogramma: 14.00 tot 16.30 uur.

Waar?

Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (ook wel bekend als ‘Zalen van de Zoo’). Adres: Koningin Astridplein 20, Antwerpen. De locatie is op enkele minuten loopafstand gelegen van Antwerpen Centraal Station. Meer informatie over de bereikbaarheid.

Inschrijven?

Klik hier om je aan te melden voor het Scheldesymposium. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 november 2018. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang. Deelname is gratis en inclusief lunch.